Zaujalo nás (z iných zdrojov)

Zaujímavý článok o spôsobe ocenenia pozemkov aj v záhradkárskych osadách
https://peniaze.pravda.sk/ucty-a-karty/clanok/21493-ako-urci-znalec-hodnotu-pozemkov-a-stavieb-v-zahradkarskej-osade/