Platnosť plnej moci pri prevode nehnuteľnosti

Stalo sa Vám, že ste potrebovali uzatvoriť zmluvu týkajúcu sa zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v zastúpení? Či už to bolo z dôvodu, že máte starších rodičov, ktorí už nevládzu chodiť po úradoch a notároch, alebo pre to, že časť Vašej rodiny žije v zahraničí alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom tí Vám aj podpíšu plnú moc, stáva sa, že príslušný katastrálny odbor Vám odmietne vykonať zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, z dôvodu nedostatočnej určitosti plnej moci.

Táto nastáva často pri generálnych plných mociach, kde splnomocniteľ splnomocňuje  splnomocnenca na všetky úkony bez  ich detailnej špecifikácie.

Osvedčiť, alebo neosvedčiť? Nepreplácajte!

V zmysle zákona 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), prílohou každého návrhu na vklad je v prípade splnomocnenia písomná dohoda o splnomocnení. Podpis na plnej moci však nemusí byť u každej osoby úradne (notársky alebo na obci, mestskej časti) osvedčený.....

Celý článok nájdete na nasledovnom linku: http://daneapravo.sk/splnomocnenie-pri-prevode-nehnutelnosti/