Právne poradenstvo

 

 

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy
Budem platiť daň z predaja?

 

Odkazy na znenia zákonov:

Občiansky zákonník - predpis č. 40/1964 Zb.