Najčastejšie otázky FAQ

Na tejto stránke sú uvedené odpovede na najčastejšie otázky našich klientov (Frequently asked questions)

Aká je výška poplatkov za predaj nehnuteľnosti cez vašu kanceláriu?
- výška provízií za sprostredkovanie a zabezpečenie realitného servisu sa pohybuje od 2 do 4% z realizačnej ceny v prípade predaja. Jej úprava je však vecou dohody, v niektorých zložitejších prípadoch alebo pri nižších realizačných cenách ako 20.000 eur môže byť percentuálne vyjadrenie vyššie. Minimálna cena za službu je 500 eur.
- v prípade sprostredkovania prenájmu je provízia vo výške jedného mesačného prenájmu.

Môžem predávať nehnuteľnosť ak je na liste vlastníctva ťarcha - záložné právo banky kvôli úveru?
- predaj nehnuteľností zaťažených záložným právom banky alebo nebankovej inštitúcie je možný a dokonca v realitnej praxi častý. V prípade ak je hodnota dlhu nižšia ako požadovaná predajná cena za nehnuteľnosť sú rôzne varianty akým spôsobom sa s dlhom vysporiadať. Väčšinou sa dlh vypláca priamo v rámci kúpnej ceny, často sa dlh (ťarcha) prekladá na inú nehnuteľnosť.

Môžem cez Vašu realitku predávať nehnuteľnosť ak ju už ponúkajú iné realitné kancelárie?
- vo väčšine prípadov môžete, treba si však dať pozor, či ste nepodpísali s inou kanceláriou tzv. exkluzívnu alebo výhradnú zmluvu o spolupráci. Ponúkanie nehnuteľnosti viacerými sprostredkovateľmi však často narobí viac škody ako osohu. Treba si skôr vybrať niekoho s dobrými referenciami a neumožniť ponúknuť nehnuteľnosť všetkým čo Vám zavolajú. Ak je nehnuteľnosť dlhšie na trhu môže sa ponuka "okukať" a už nebude pre kupujúcich tak zaujímavá, v prípade ponúkania cez 30 realitiek je podobné riziko presýtenia ponukou, ktorá sa potom môže pre potenciálnych kupujúcich javiť ako ťažko predajná.

Môžete mi garantovať že predám nehnuteľnosť za mnou ponúknutú cenu?
- reálnu cenu nehnuteľnosti, tzv. realizačnú cenu určí až trh. Častou chybou majiteľov je, že v prvej fáze predaja prestrelia ponukovú cenu, prípadne sa riadia cenami na realitných portáloch, ktoré obsahujú veľa nadstrelených ponúk, dlhodobo nepredajných. Naši makléri majú prehľad o trhu a často vedia aj reálne realizačné ceny za ktoré sa predávajú nehnuteľnosti v daných lokalitách. Môžete si nechať poradiť, ide však o váš majetok a stanovenie a úprava konečnej realizačnej ceny je hlavne na vás.

Ako rýchlo predám nehnuteľnosť cez vašu kanceláriu?
- nakoľko inzerujeme nehnuteľnosti na všetkých veľkých realitných portáloch a disponujeme vlastnou databázou potencionálnych záujemcov vieme nehnuteľnosť predať expresne. Rýchlosť predaja však závisí hlavne od lokality, stavu nehnuteľnosti a samozrejme najdôležitejšia je cena. Pri lákavej cene sa dá nehnuteľnosť predať aj za 2 dni, v prípade ak potrebujete riešiť predaj urgentne vieme zabezpečiť aj výkup v hotovosti. Pri štandardnej cene trvá predaj nehnuteľnosti 1-2 maximálne 4 mesiace.

Budem platiť pri predaji daň z predaja nehnuteľnosti?
- daň z prevodu a prechodu nehnuteľností ako taká bola zrušená, v prípade predaja nehnuteľnosti platíte len daň z príjmu (zisku - rozdielu medzi nadobúdacou a predajnou cenou). V prípade, ak vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov a nemáte ju zaradenú v obchodnom majetku, daň z príjmu pri predaji neplatíte. Daňová problematika pri prevode nehnuteľností je však obsiahlejšia a pri predaji sa vždy radšej poraďte s odborníkom. Nič nepoteší menej ako nečakaná výzva z daňového úradu na dodatočné zaplatenie dane.